Ngao trắng loại to

30.000

Thịt ngao chứa chất làm hạ cholesterol trong máu công hiệu mạnh hơn cả thuốc…

 

Mã: NT Danh mục: