Chả Cá Mối Đồ Sơn Hải Phòng

150.000

Giá: 150,000 ₫ /1 kg
Chả Cá Mối được làm từ cá mối tươi

Mã: CCM Danh mục: